photos by Giota, iStock, Shutterstock
Адреса: Војводе Антонија Пљакића 9Б, Крагујевац, СРБИЈА | doberman.bre@gmail.com
СРПСКИ ДОБЕРМАН КЛУБ © 2017. Сва права задржана.
TOP